Huvudsidan

Projektet kring den förglasade muren i fornborgen Broborg - ytterligare information

Föredrag i Blå Wingen, Långhundra torsdagen den 26/4 kl. 18:30

Information som lämnats i samband med utgrävningen

Pressmeddelande

Skylt vid Broborg (OBS! stor fil 18 MB)

Referenser om och från projektet i urval

Sjöblom, R., Ecke, H. and Brännvall, E. Vitrified forts as anthropogenic analogues for assessment of long-term stability of vitrified waste in natural environments. International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 8, No. 3 (2013) pp 380-399.

Correlating ageing and durability of ancient glasses to predict long-term performance of vitrified waste. Highlights of fiscal year 2016 projects. U. S. DOE Office of Environmental Management International Program.

Sjöblom, R., Weaver, J., Peeler, D., McCloy, J., Kruger, A. A., Ogenhall, E. and Hjärthner-Holdar, E. Vitrified hillforts as anthropogenic analogues for nuclear waste glasses - project planning and initiation.International Journal of Sustainable Development and Planning. Vol. 11, Nr. 6, pp. 987-906, 2016.

Weaver J. L., McCloy J. S., Ryan J. V., Kruger A. A. Ensuring longevity: ancient glasses help predict durability of vitrified nuclear waste. American Ceramic Society Bulletin. 2016;95:18-23.

Weaver J. L., Pearce C. I., Sjöblom R., McCloy J. S., Miller M., Varga T., Arey B. W., Conroy M. A., Peeler D. K., Koestler R. J., DePriest P. T., Vicenzi E. P., Hjärthner-Holdar E., Ogenhall and Kruger A. A. Pre-viking Swedish hillfort glass: A prospective long-term alteration analogue for vitrified nuclear waste. International Journal of Appllied Glass Science. 2018;1–15.

Sjöblom R., Hjärthner-Holdar E., Pearce C., Ogenhall E., Englund M., McCloy J., Weaver J., Vicenzie E., Peeler D., and Kruger A. The mystery of the vitrified ancient hillfort. Kemivärlden Biotech Kemisk Tidskrift, sidan 35, januari 2018.

Sjöblom R., Hjärthner-Holdar E., Pearce C., Ogenhall E., Englund M., McCloy J., Weaver J., Vicenzie E., Peeler D. and Kruger A. Vitrified wall material from the hillfort Broborg in Sweden - genesis and ageing. Reflecting Futures, 24th annual meeting of the European Arcxhaeological society. Barcelona September 5-8, 2018. Abstract and powerpoint presentation.

Litteratur i urval

Arbetsgrupp Långhundraleden. Långhundraleden, en seglats i tid och rum. Almqvist & Wiksell, 1993. ISBN 91-630-1518-8.

Arbetsgrupp Långhundraleden. Nytt Ljus över långhundraleden, bygder, båtar natur. Grahns Tryckeri, 2011. ISBN 978-91-633-8925-2.

Olausson M., Redaktör. Runnhusa, bosättningen på berget med de många husen. Archaeologica and the authors, 2011. ISBN 978-91-978833-2-0.

Olausson M., Editor. Runsa borg. Representative life on a migration period hilltop site - a scandinavian perspective. Jungel Förlag, 2014. ISBN 9789187309298.

Ralston I. Celtic fortifications. Tempus Publishing, 2006. ISBN 0 7524 2500 5.

Harding D. W. Iron age hillforts in Britain and beyond. Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-969524-9.

Fagerlund D. Fornborgen Broborg, arkeologiska undersökningar 1982 och 1983. Upplandsmuseets rapporter 2009:05. Upplandsmuseet, 2009.

Kresten P, Ambrosiani B. Swedish vitrified forts - a reconnaissance study. Fornvännen. 1992;87:1-17.

Kresten P, Kero L, Chyssler J. Geology of the vitrified hill-fort Broborg in Uppland, Sweden. GFF. 1993;115:13-24.

Några länkar

Tredimensionell modell av utgrävningen i Broborg som ägde rum i oktober 2017

Arkeologernas hemsida

En presentation av arbetet vid PNNL (på engelska)

Intervju med Albert Kruger, US DOE ORP, och Carolyn Pearce, PNNL

Från WSU:s tidning (WSU = Washington State University) Washington State Magazine

Från US DOE Office of Environmental Management

Från Delstaten Oregons hemsida, presentation av Albert Kruger, US DOE ORP

Nyhetsartikel i Message to Eagle

Fornborgsatlas / Hillfort atlas. Gäller de brittiska öarna samt Irland.

Upplandsmuseet

Information om vattenleden finns på Arbetsgruppen Långhundraledens hemsida.

Information om Broborg finns på bl. a. https://www.visitknivsta.se/broborg/, http://www.knivstashistoria.se/broborg/ och https://sv.wikipedia.org/wiki/Broborg.

Video på Youtube om Broborg från Visit Knivsta

Video på Youtube med berättelsen om Grimsa från Visit Uppland (på engelska)